Tài nguyên dạy học

Ảnh hoạt động

IMG_1512.JPG IMG_1514.JPG Z762198090318_839073caeb9c35da1b0363f9c7c80419.jpg Z762198057508_b74f8a06462a6d1539452524e01b6ea4.jpg Z762198015302_5ec0b3aa47a3555ad62725d4c95885eb.jpg Z762198063778_a66b12d68f6fb496d827db919a190cec.jpg Z762198042773_138a2eaf2be7e841931439403646b4a6.jpg Z762198034656_dd5eb5ae612b7b07eb9e60b62a9b58ab.jpg Z762198020571_0653a30078acb92db642fa663f8c6c36.jpg Z762198005767_de995c0249f3099b4f33bf482657e249.jpg Z762198026034_f0a73835c0f9b30bbff891b356e75721.jpg DSC01420.JPG Su.JPG Van.JPG Toan.JPG Van.JPG Hoa.JPG DSC01420.JPG SDC10862.jpg Hinh_8.jpg

Hỗ trợ

 • (dangbichnn@gmail.com 0977128172)

Thời gian

de th HS gioi

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Ngọc Bích (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:05' 10-04-2010
Dung lượng: 1.6 MB
Số lượt tải: 27
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
KỲ THI CẤP TỈNH GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY

PHÚ YẾN
***
ĐỀ CHÍNH THỨC
NĂM HỌC 2008 – 2009
LỚP 9 THCS
Ngày thi: 10 tháng 02 năm 2009
Thời gian: 150 phút , không kể thời gian giao đề
(Đề thi có 04 trang)


ĐIỂM TOÀN BÀI THI
 CÁC GIÁM KHẢO KÍ TÊN
SỐ PHÁCH
(Do chủ tịch HĐ chấm ghi)

Bằng số

Bằng chữ

Quy định:
Thí sinh làm bài trên đề thi, thực hiện đúng các yêu cầu của đề thi;
Điểm tối đa toàn bài là 50 điểm, mỗi bài đúng được 5 điểm;
Khi tính, lấy kết quả theo yêu cầu cụ thể của từng bài toán. Trong trường hợp kết quả là số gần đúng chỉ ghi kết quả đã làm tròn đến 4 chữ số thập phân. Nếu là số đo gần đúng theo độ, phút , giây chỉ lấy đến số nguyên giây.

Bài 1:
1. Phân tích ra thừa số nguyên tố số P = 2450250. Kết quả:

2. Cho biết x, y là hai đại lượng tỷ lệ nghịch. Hãy điền số thích hợp vào ô trống:

x
4
0,25

11
y
13
15
16

Bài 2:
1. Tính biểu thức :
A = 
Kết quả:

2. Tìm số hữu tỷ x biết :


Kết quả:

Bài 3:
1. Giải hệ phương trình: .Kết quả :
2. Cho: A =; B =
Tính C = A + B ?

Kết quả :

Bài 4:

1. Phân tích đa thức sau ra thừa số : f(x) =

Kết quả :

2. Tìm số dư R trong phép chia :
Kết quả :

Bài 5: Tìm các số x, y sao cho khi chia cho có thương là 16 dư là r, còn khi chia cho cũng có thương là 16 nhưng có số dư là r-2000.
Nêu cách giải:

Kết quả:
x=

y=Bài 6: Cho đường thẳng (d): y = 5x+3 và (d’) : y = -5x + 4.
1. Vẽ đường thẳng (d) và (d’) trên cùng một hệ trục toạ độ. Tìm giao điểm A giữa hai đường thẳng (d) và (d’), giao điểm B, C lần lượt của (d) và (d’) với trục Ox.

Vẽ đồ thị:
Kết quả:


A ( ; )

B ( ; )

C ( ; )2.Tính góc. Kết quả :

Bài 7: Cho tập hợp các số vô hạn sau:P = .
1. Viết công thức số hạng tổng quát . Kết quả :
2. Tính số hạng thứ 35. Kết quả :


3. Viết quy trình bấm phím liên tục để tính tổng 30 số hạng đầu tiên.
Nêu cách giải:Khai báo loại máy:

Kết quả :

S ≈
Bài 8: Cho tam giác ABC có diện tích bằng đơn vị. Trên cạnh AB lấy điểm M và trên cạnh AC lấy điểm N sao cho AM = 3BM và AN = 4CN. Đoạn BN cắt CM ở O. Tính diện tích của tam giác AOB và AOC.

Kết quả:


Bài 9: Vẽ một tấm bìa lên mặt đồng hồ hình vuông và dùng các vị trí chỉ giờ làm các đường biên (xem hình). Nếu t là diện tích của 1 trong 8 miền tam giác (như miền giữa 12 giờ và 1 giờ) và T là diện tích của 1 trong 4 tứ giác (như tứ giác giữa 1 giờ và 2 giờ). Tính tỷ số .
Kết quả:


Bài 10: Trong hình dưới đây, dây PQ và MN song song với bán kính OR = 1. Các dây MP, PQ và NR đều có độ dài bằng a, dây MN có độ dài bằng b. Tính a2 – b2.


-HẾT-
ĐÁP ÁN

Bài 1:
1. Phân tích ra thừa số nguyên tố P = 2450250
Kết quả:2. Cho
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ GIÁO ĐẾN THĂM WEBSITE TRƯỜNG THCS TÂN LONG

DÒNG MÁU LẠC HỒNG